Mer om Tidsregistrering

 • Registrering av arbetstider för andra medarbetare
 • Arbetstidsregistrering med kalenderfunktion och veckoöversikt
 • Snabb och smart registrering med stoppur
 • Enkel registrering med dags- och veckovyer
 • Registrering av procent färdigt
 • Visualisering av planerad och förbrukad tid
 • Rapportstöd för varje enskild användare
 • Koppla tidsregistreringen till egna fält för kraftfull rapportering
 • Export av arbetstider
 • Överbokningskontroll
 • Registrera tiden som fakturerbar (eller ej)
 • Registrering av övertid och flextid
 • Godkännandeprocesser
 • Översikt "Färdigrapporterat" för chefer
 • Analys och utvärderingstöd
 • Och mycket mer

Vill du veta mer?

Läs om Ärenden

proventis AB

+46 8 291 177
Målargatan 7
111 22 Stockholm
Sweden