Mer om Styrning och Analys

Med Styrning och Analys kan ni enkelt skapa egna rapporter och formulär för utvärdering. Det är lätt att följa upp status och genom väl tilltagna filtreringsmöjligheter kan ni vända och vrida på informationen som sedan kan sparas som mall. Här är några exempel på rapporter ni kan få ut:

 • Projektkostnader och projektbudget
 • Utvärdering av kostnadsställen
 • Avdelningsspecifika resultatrapporter
 • Statusrapporter för enskilda projekt
 • Statusrapporter över projektlandskapet, ev grupperat i portföljer/program
 • Baseline-analys
 • Analys procent färdigt
 • Earned-Value-analyser
 • Trendanalys milstolpar
 • Prognoser rörande kvarstående arbete
 • Översikt Resursbeläggning

 

Vill du veta mer?

Läs om Administration

proventis AB

+46 8 291 177
Målargatan 7
111 22 Stockholm
Sweden