This website is using Cookies to guarantee best service. If you keep on using this website you agree with the use of cookies.

I agree [x]

Simulera initiativ vs kapacitet - innan beslut!

I Blue Ant finner du ett elegant "Drag-och-släpp" verktyg för resurssimulering som du som chef använder i ett tidigt skede av din planering. Passar perfekt för dig som gör årliga eller långsiktiga planeringar! Här planerar du med ett väldigt flexibelt, lättanvänt och kraftfullt visualiseringsstöd på hög nivå. Frågor som rör hur du matchar projektinitiativ med resurskapacitet och när dessa initiativ kan startas utan att det medför överbeläggning av medarbetarna kan du snabbt och enkelt visualisera med Blue Ant. Hantering av komplexitet har aldrig varit enklare! Om Blue Ant sedan används i själva projektutförandet finns planeringsstöd för resursplanering på detaljnivå, ex med stöd av Gantt och/eller Kanban. Självklart hänger det ihop med simuleringen.

Testa resurssimuleringen du också och upptäck en ny värld av möjligheter!

Testa resurssimulering

Processer för godkännande

Det går även att definiera olika godkännandeprocesser för hur ni äskar resurser. Du kan till exempel bestämma särskilda tröskelvärden som gäller för ett visst resursbehov och om linjeansvarig person måste godkänna resursförfrågan. Dessutom kan resursförfrågningar gällande kompetens göras.

Vidare kan du ställa in om arbetstider skall godkännas av projektledare och/eller linjechefer som en del av din resursplanering.

Testa resurssimulering

Vill du veta mer?

Läs om Användning

proventis AB

+46 8 291 177
Målargatan 7
111 22 Stockholm
Sweden