Simulera initiativ vs kapacitet - innan beslut!

I Blue Ant finner du ett elegant "Drag-och-släpp" verktyg för resurssimulering som du som chef använder i ett tidigt skede av din planering. Passar perfekt för dig som gör årliga eller långsiktiga planeringar samt driver Kundprojekt! Här planerar du med ett väldigt flexibelt, lättanvänt och kraftfullt visualiseringsstöd på hög nivå. Frågor som rör hur du matchar projektinitiativ med resurskapacitet och när dessa initiativ kan startas utan att det medför överbeläggning av medarbetarna kan du snabbt och enkelt visualisera med Blue Ant. Hantering av komplexitet har aldrig varit enklare! Om Blue Ant sedan används i själva projektutförandet finns planeringsstöd för resursplanering på detaljnivå, ex med stöd av Gantt och/eller Kanban. Självklart hänger det ihop med simuleringen.

Testa resurssimuleringen du också och upptäck en ny värld av möjligheter!

Kontakta Oss

Beläggningsöversikt

2011%20-%20Resurshantering_Graphical%20view.png

 

Hur ser beläggningen ut just nu eller framåt i tid? Har vi ledig kapacitet? Är det skillnad mellan olika roller/kompetenser? Kan vi köra de här projekten under den här tiden? Om vi behöver planera om, vad är minst viktigast?

Med Blue Ant får du svar på frågorna direkt, oavsett om du jobbar hemma, på ett café eller på kontoret. Blue Ant skapar digital transparens vilket medför att du snabbt kan fatta optimalt beslut och sedan agilt ställa om arbetet vid behov - utan tidskrävande manuell hantering.

Kontakta Oss

Processer för godkännande

Det går även att definiera olika godkännandeprocesser för hur ni äskar resurser. Du kan till exempel bestämma särskilda tröskelvärden som gäller för ett visst resursbehov och om linjeansvarig person måste godkänna resursförfrågan. Dessutom kan resursförfrågningar gällande kompetens göras.

Vidare kan du ställa in om arbetstider skall godkännas av projektledare och/eller linjechefer som en del av din resursplanering.

Kontakta Oss

Videoblog - planering av projektinitiativ vs resurskapacitet

Ta del av den här videobloggen - där du kort får veta mer om hur du kan planera smartare när du försöker matcha projektinitiativ med resurskapacitet.

Vill du veta mer?

Läs om Användning

proventis AB

+46 8 291 177
Målargatan 7
111 22 Stockholm
Sweden