Mer om Resurser

  • Snabb och enkel bokning av medarbetare via resurspoolen
  • Simulerad resursplanering
  • Virtuella resurser inkl. ersättningsprocess
  • Medarbetar-, projekt- och företagsprognos
  • Förfrågan och godkännande av projektresurser
  • Semester- och frånvaroadministration inkl. godkännanderutiner
  • Stöd för resursplanering med kompetenshantering

Vill du veta mer?

Läs om Tidsregistrering

proventis AB

+46 8 291 177
Målargatan 7
111 22 Stockholm
Sweden