Mer om Rapporter

Blue Ant erbjuder flera olika rapportmöjligheter, ni kan exempelvis välja emellan:

  • Rapportvyer - vyer är ofta tabeller vilka kan skrivas ut eller sparas som rapporter
  • Rapporter baserat på sökning - ibland uppstår saker som inte kan besvaras via de vanliga rapporterna.
  • Rapportmallar som visas direkt i systemet - dessa kan skrivas ut eller sparas i olika format
  • Standardrapporter som genereras i ett fördefinierat format, exempelvis excel eller powerpoint.
  • Skräddarsydda rapporter som genereras i ett fördefinierat format, exempelvis excel eller powerpoint. 

Beträffande de Skräddarsydda rapporterna: Ni bestämmer inte bara vilka data som ska väljas ut till rapporten, ni kan även bestämma layout och stil. Rapporterna kan även innehålla interaktiv grafik. Även bilder som har skapats i Blue Ant eller som kommer från andra, externa källor, kan utan problem integreras.

Vidare bestämmer ni var rapporten ska visas i Blue Ant och vem som får använda den. Med det konfigurerbara behörighetssystemet i Blue Ant kan rapporter göras tillgängliga för utvalda personer eller hela grupper. Dessutom har vi gjort det möjligt att begränsa rapporterna utifrån användarspråk och vilka format som rapporten kan skapas i.

Läs mer

proventis AB

+46 8 291 177
Målargatan 7
111 22 Stockholm
Sweden