Agil projektplanering eller klassisk - vad passar dig?

2011-Planen_agil%20gantt.png

 

Underlätta hanteringen av enskilda projekt med hjälp av projektmallar, dokument, kanban-tavlor, intelligenta planeringsverktyg samt lösningar för automatisk statusrapportering. Blue Ants Agila projektplaneringsverktyg är ett flexibelt, lättanvänt och väldigt kraftfullt periodbaserat verktyg för dig som endast nöjer dig med det bästa! Med Zoom-funktionen kan du exempelvis snabbt och elegant förflytta dig mellan olika tidsramar när du planerar. 

Söker du dessutom enhetliga processer för godkännande av till exempel arbetstider, frånvaro och resurser finns det inbyggt i Blue Ant.

Ärenden och linjeaktiviteter är lika lätta att administrera parallellt med de vanliga projekten.

Kontakta Oss

Få det gjort - i tid

2011-Kanban_projekt.png

 

För omfattande uppgifter kan du skapa klassiska eller agila projektscheman. Använd WBS och Gantt verktyg för att visualisera och presentera arbetet. För mindre uppgifter kan du använda Kanban-tavlor eller checklistor som enkelt tilldelas och bockas av när de är klara (drag-&-släpp). Avrapportering har aldrig varit smidigare och effektivare än det är med Blue Ant. Som Blåmyra får du uppgifterna gjorda i tid och full koll på läget! Vidare passar Blue Ant såväl det enkla som det mer komplexa projektet – i en och samma lösning.

Med Blue Ants modul för Tidrapportering är det enkelt att samla in den tid som faktiskt har använts i projektet. Som projektledare kan du därmed jämföra med vad du planerat vilket gör läges- och statusrapporteringen mer träffsäker.

Kontakta Oss

Standardisering och effektivisering med projektmallar och statusrapportering

2011-Mall_projekt.png


Snabba upp projektstarten rejält genom att använda projektmallar. Med några få klick fylls dina projekt med aktiviteter, checklistor, kanban-tavlor, resurser, dokument och kostnader. Därigenom säkerställer du att projekten får en enhetlig struktur och oerfarna projektledare får ett viktigt ramverk direkt i handen. Tidsbesparing och minskad administration är andra positiva effekter.

Olika mallar för statusrapportering hjälper dig att skapa jämförbara rapporter i tid - utan tidsödande manuella sammanställningar där tid måste läggas på möten/mail/telefonsamtal för att klargöra status. Statusrapporteringen kan tom göras helt automatiserad!

Kontakta Oss

Master of planning - inget mellan stolarna

2011-Intressentplanering.png


Med Blue Ants projektverktyg kan du planera med aktiviteter, milstolpar, todos, kostnader och resurser - men också med risker och intressenter som på olika sätt kan komma påverka projektet. Det gör att du kan samla och visualisera hela din planering på ett och samma ställe.

Med Blue Ants inbyggda smarta funktioner får du påminnelser om att exempelvis en viss risk föreligger när en ny aktivitet påbörjats. Det gör att inget som kan påverka projektets leveransduglighet i tid och kvalitet hamnar mellan stolarna. Med Blue Ant blir du en sann planeringsmästare.


Kontakta Oss

Kostnaderna på en samlad plats

2011-Kostnaderna%20visualiserade%20direkt%20i%20planen.png

 

Många projektledare har informationen utspridd i olika program och dokumentsystem, i mailen och kanske på diverse Whiteboards. Det gör att viktig information lätt missas och glöms bort för att inte tala om att det skapar väldigt mycket administration. Med Blue Ant samlar du istället projektinformationen på ett transparent och digitalt ställe. 

I Blue Ant kan du exempelvis visualisera kostnaderna direkt i din plan, helt utan manuell sammanställning/tid att för att söka. Med Blue Ant blir det som att gå på restaurang och få den mat du vill ha direkt när du sätter dig vid bordet.

Vidare kan du skapa din projektbudget för att sedan kunna jämföra med planerade och faktiska kostnader. Du kan även hantera offerter, fakturering, intäkter, earned value och projektmål på ett effektivt sätt. Blue Ants api:er och integrationsmöjligheter gör det möjligt att enkelt utbyta kostnader och information med externa system.

Kontakta Oss

Skapa eget innehåll - som passar din verksamhet

2011-Skapa%20egna%20vyer.png


Vi Blåmyror tror på ett agilt förhållningssätt. Det gör att vi ständigt strävar efter att erbjuda flexibla lösningar som du själv kan anpassa utefter dina behov - som med säkerhet förändras över tiden. Utifrån det förhållningssättet har vi utvecklat Blue Ant så att du kan skapa dina egna vyer och tabeller med enkel Drag-&-släpp logik. Vidare kan du skapa egna fält och sidor.

Det är vad vi kallar - skräddarsy utan att koda. Framtidens programstöd är smarta nog att anpassa sig till dina behov, inte tvärtom. Därför är Blue Ant en framtidssäkrad lösning för dina kommande behov.


Kontakta Oss

Vill du veta mer?

Läs om Resursplanering

proventis AB

+46 8 291 177
Målargatan 7
111 22 Stockholm
Sweden