Modell- och processutveckling

Utvecklingen pågår ständigt. Förändringar och nya utmaningar kan komma att förändra villkoren för ett befintligt arbetssätt och ställa nya krav på verksamheten. Då finns våra pragmatiska och lösningsorienterade projektkonsulter till hands.

Vi hjälper er inom våra tre Kompetensområden Portfölj-, Projekt- samt Resurshantering. Vår filosofi, sedan 2001, är att utveckla mer agila strukturer och processer även i traditionella projektverksamheter som många gånger har svårt att leverera projekt i tid och med tillräckligt värde. Enligt undersökningen Swedish Project Review 2019 (KPMG/PMI) levereras endast 16% av projekten i tid i svenska företag. Våra kunder ligger på 80% och uppåt. Det ökar tillväxten och minskar kostnaderna.

Vänligen kontakta oss om du vill veta mer.

 

Kontakt

Kunden3K-494f6986.jpg

Digitalisering och automatisering

Den viktigaste faktorn för en effektiv projektverksamhet är hur informationen hanteras. Ligger den utspridd i olika verksamhetsområden, programvaror och i diverse Excel-ark behöver medarbetarna ofta spendera väldigt mycket tid på att söka, sammanställa och kommunicera bara för att få rätt information – för stunden. Tid som kan läggas på andra mycket mer värdeskapande aktiviteter! Digitalisering och automatisering av processer och verktyg är därför nyckeln till en effektiv och hälsosam projektverksamhet. 

Out-of-the-box lösningar
1) Automatiserad Statusrapportering - superenkelt och effektivt!

2) Digital Champion Review - en standardiserad studie som ger svar på hur din verksamhet kan driva 20-30% fler högprioriterade projekt med befintliga resurser. Studien lyfter fram olika områden som kan förbättras, ex statusrapporteringen och planeringen men också HUR de kan digitaliseras rent praktiskt. Vidare tar Studien fram en Nulägesbeskrivning samt Potential. Processen är snabb och smidig och börjar med intervjuer av 4-5 personer som på olika sätt är involverade i projektarbetet. Därutöver ingår 1 st Workshop med ledande personer samt presentation. I tid handlar det om 4-5 veckor från första intervju till den avslutande presentationen.

Kundanpassade tjänster
Vi stödjer er att göra den digitala resan kring era projekt på bästa möjliga sätt – utifrån er situation. Vad skall göras och i vilken ordning? Exempel på kundanpassade tjänster är;

 • Förstudie digitalisering - som resulterar i en realistisk kravprofil
 • Digitalisering och automatisering av processer och flöden
 • Standardiseringar med hjälp av digitala stöd
 • Digitala strategier för portfölj-, projekt- och resurshantering
 • Digitala beslutsstöd för ledningen - vilken information är RÄTT och hur skall den sammanställas kostnadseffektivt med hjälp av digitala stöd?
 • Moderator Workshops - t ex "Vilken typ av digitalt stöd passar vår verksamhet?" Eller "Vilka processer startar vi med?" "Och hur gör vi?"


Vänligen kontakta oss om du vill veta mer.

 

Kontakt

Editionen-c889c5c3.jpg

Blue Ant tjänster

Vi hjälper våra kunder med följande Blue Ant tjänster;

 • Införande av Blue Ant - vi stödjer er hela vägen! Förutom stöd i själva implementeringen hjälper vi er med utbildning, workshops, integrationer, migreringar samt skräddarsydda BI-rapporter
 • Förstudier - används av våra kunder som ett led att identifiera optimala lösningar inför ett beslut om införande
 • Effektmätningar - vi hjälper er att ta fram automatiska och digitaliserade processer för effektiva utvärderingar


Vänligen kontakta oss om du vill veta mer.

 

Kontakt

Ameise-in-Button-weiss_RGB_900px-79f1793d.png

Systemimplementation och förändringsledning

Många systemimplementationer kan ta långt mycket mer tid och kosta avsevärt mer än planerat. Eller kanske rent av aldrig komma i mål och istället avbrytas. Varför? Jo, många gånger saknas kompetensen att leda den förändring av arbetssätt som systemimplementationen medför.

Med våra erfarenheter och vinnande metodik kan vi, om kunden önskar det, förutom att leda systemimplementationen också leda/stödja den förändringsprocess som är grunden till ett framgångsrikt införande. Vi agerar också partner som fokuserar på förändringsarbetet medan en annan aktör har hand om sitt eget systems implementeringsprocess. Med våra implementations-och förändringskonsulter får du specialister som; 

 • Är experter på driva och leda projekt som håller tider, kostnader och kvalitet
 • Har +10-års erfarenhet av att driva projekt inom ex implementering, integration, utveckling och processtöd
 • Är experter på att leda/stödja förändringsarbeten i samband med systemimplementationer
 • Behärskar såväl agila arbetssätt som traditionellt projektarbete
 • Har multipla erfarenheter i projektmodeller som PPS, XLPM och PRINCE2


Vänligen kontakta oss om du vill veta mer.

 

Kontakt

Partnerschaften-a0e13136.jpg

proventis AB

+46 8 291 177
Målargatan 7
111 22 Stockholm
Sweden