Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen bestmöglichen Service zu bieten. Wenn Sie auf der Seite weiter surfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu.

Ich stimme zu [x]

Projektprogram.Styr beroenden & skapa transparens.

Programmen sammanfattar alla projekt med samma inriktning till ett huvudmål och underlättar styrning och redovisning. Alla projekt och åtgärder går att visa samlat genom programfunktionen och sedan utvärderas.

Program_I

Portföljhantering I | Blue Ant Projekthantering

Program_II

Portföljhantering II | Blue Ant Projekthantering

Program_III

Portföljlandskap - Redovisning | Blue Ant Projekthantering

Full kontroll över projektprogram

Med programvisualiseringen kan ni dela upp och organisera komplexa projektstrukturer. Blue Ant projektprogramhantering hjälper er att strukturera och övervaka alla löpande projekt och åtgärder i företaget med hänsyn till det överordnade målet. Att programfunktionen är integrerad i hanteringen för enskilda projekt och resurser gör att ni aldrig förlorar överblicken vare sig i fågelperspektiv eller i detaljperspektiv. Administrativa verktyg ger er möjlighet att modellera hela projektlandskapet. ID-nummer för alla nivåer (projekt, avdelningar, program, portföljer) skapas med en knapptryckning.

Administration av program

 • Definition av valfria projektprogram
 • Inställning av tillåten maximal projektmängd och programlöptid
 • Komplettering med individuella projektprogramegenskaper (risker, nyckeltal etc.)
 • Organisation av olika projekttyper
 • Inställning av individuella arbetsflöden för projektets livscykel
 • Snabbtilldelning av projekt genom Drag & Drop och massmarkering
 • Central hantering av projektets status, löptid, start- och sluttid

Behörigheter för programchef

 • Definition av åtkomstbehörigheter för personer och program för varje program
 • Valfri tilldelning av projektspecifika behörigheter inom programmet
 • Behörighetsdefinition ner till fältnivå
 • Gruppering av behörigheter

Visualisering av projektprogram

 • Programmenyer
 • Projektlandskap som Gantt-diagram
 • Programutvärdering som bubbeldiagram
 • Individuella rapporter med BIRT

Visning i projektprogrammenyer

 • Total utveckling
 • Framsteg och insatser
 • Livscykelöversikt för alla projekt
 • Burn-down-diagram för alla öppna uppgifter
 • Projektstatusöversikt
 • Översikt över projektmilstolpar

Produktinformation Blue Ant

Produktinformation Blue Ant (7.4 MiB)

proventis AB

+46 8 291 177
Målargatan 7
111 22 Stockholm
Sweden