Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen bestmöglichen Service zu bieten. Wenn Sie auf der Seite weiter surfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu.

Ich stimme zu [x]

Rådgivning & programvaraför effektiva projekt

Ant-Ordner_280px.png

Starka sidor

Vårt program »Blue Ant« har fått sitt namn från de flitiga myrorna. De är starka och kan bära upp 30 gånger sin egen vikt. Samtidigt är de disciplinerade och välorganiserade. Blue Ant minskar bördan för projektorganisationen och skapar mer rörelsefrihet för ert företag.

Trygg rådgivning & support
kommer från proventis

Ant-Multitasking.png

Multitasking

Med Blue Ant har ni ett hjälpmedel som hanterar många uppgifter samtidigt och sparar tid. Från A som i avräkning till Ö som i övertid: vårt program har alla verktyg som behövs för era projekt.

Ant-Liegestuhl.png

Effektivitet

Tydlig uppgiftsfördelning och ett effektivt informationsutbyte gör myrsamhället till en superorganism. Med samma kvaliteter professionaliserar Blue Ant ert projektlandskap.

symbol_profil.png

Företagsprofil

proventis GmbH grundades 2001 som programvaru- och konsultföretag. I dagsläget har företaget cirka 50 anställda som arbetar med professionella lösningar inom projekthantering.

Rådgivning och programvara från en och samma källa

proventis GmbH grundades 2001 i Berlin som programvaru- och konsultföretag. Vi hjälper företag att göra projekthanteringen effektivare och samtidigt etablera nya kvalitetsstandarder. Därför tillhandahåller vi rådgivning och programvara från en och samma källa. Vår kärnprodukt är Blue Ant som är en projekthanteringslösning med integrerad projekt- och resurshantering.

ta kontakt

Projekthanteringsprogrammet Blue Ant

Blue Ant är ett webbaserat, plattformsoberoende program som finns både som molnalternativ och som inhouse-lösning. Blue Ant stöder ditt företags projekthantering genom ett effektivt samspel mellan hantering av enskilda projekt och mer komplicerade projektstrukturer. Alla projekt och deras resurser kan administreras i realtid, antingen för hela företaget eller i hanteringen av enskilda portföljer och program. All information i projekthanteringen är baserad på faktiskt pågående eller planerade projekt och det aktuella resursutnyttjandet. Det underlättar och snabbar upp era besluts- och rapporteringsprocesser och höjer transparensen i projekten utan att skapa mer arbete.

till Blue Ant

Projekthanterings-know-how genom vägledande rådgivning

Redan vid introduktionen av Blue Ant finns vi till hands från första introduktionskursen och under hela projekthanteringen, till allt från minsta detalj till optimering av projekthanteringslösningar. Tillsammans tar vi fram den infrastruktur som passar just er projekthantering. I regel kombineras programstarten med en optimering av metodanvändning och arbetsprocesser. Här använder vi oss av erfarenheter från långt över 500 introduktionsprojekt inom vitt skilda branscher. Genom att införa Blue Ant får ni alltså inte bara ett starkt stöd för er projekthantering utan även praktiska kunskaper och erfarenheter för att professionalisera ert projektlandskap.

ta kontakt

Alltid uppdaterad med Blue Ant-kurser

Ett omfattande kursutbud gör att projektledare, projektchefer, controllers och administratörer alltid kan fördjupa sina kunskaper. På användarkurserna ökar ni era kunskaper om Blue Ant. På våra uppdateringskurser får ni veta allt om de senaste funktionerna och tilläggen i projekthanteringsprogrammet Blue Ant.

till kurserna

Programutveckling på kundens uppdrag

Våra IT-tjänster riktar sig till företag som vill ha kraftfulla helhetslösningar från en och samma källa. Vårt speciella serviceerbjudande med individuella lösningar för webbaserade och mobila applikationer liksom vår know-how inom användargränssnitt och databaser gör det möjligt att sänka kostnaderna betydligt med hjälp av våra innovationer och anpassningar. Våra erfarenheter inom IT-utveckling och IT-migrationsprojekt, tillsammans med professionella projekthanteringsmetoder, erbjuder vi dels som projekt med fast pris, dels som skräddarsydda samarbetsavtal.

ta kontakt

Utbildning

Sedan 2004 erbjuder proventis regelbundet utbildningar till

  • Informatiker för användarutveckling
  • Informatiker för systemintegration
  • Matematisk-teknisk programutvecklare
  • Ekonom med administrativa uppgifter
  • IT-systemsäljare

Vårt mål är att stötta unga förmågor och ge långsiktiga perspektiv hos proventis GmbH.

till utbildningsplatserna

Kunder

Cirka 380 nöjda kunder använder redan Blue Ant för sin projekthantering. Här finner vi företag ur alla upptänkliga branscher, i länder som Tyskland, Storbritannien, Österrike, Polen och Schweiz.

till referenserna

Partner

Lyckade partnerskap är en viktig del av företagsfilosofin hos proventis GmbH. Det huvudsakliga målet med vårt nätverk är att kunna betjäna våra kunder på deras respektive språk och i just deras kulturella och ekonomiska kontext. Spridningen av vårt nätverk inom Europa gör våra kunder och partner kan dra nytta av åtskilliga synergieffekter.

till partnerskapen

Vår utveckling

I fokus för våra kommande aktiviteter står att utöka vår verksamhet på den europeiska marknaden. I nuläget finns Blue Ant på tyska, engelska, svenska och polska. Förutom vårt huvudkontor i Berlin har vi filialer i Köln och Stockholm. Tillsammans med våra nationella och internationella partner engagerar vi oss för en bättre projekthantering över hela Europa.

ta kontakt

Produktinformation Blue Ant

Produktinformation Blue Ant (7.4 MiB)

proventis AB

+46 8 291 177
Målargatan 7
111 22 Stockholm
Sweden