Mer om Projektplanering

 • Snabb projektstart med projektmallar
 • Stöd för klassisk vattenfallsmetodik och agil projektplanering
 • Lätt att skapa och redigera projektplaner
 • Importfunktion av alla projektdata från mallar, projekt och MS Excel
 • Integration till MS Project
 • Interaktiv GANTT-vy (drag & drop och copy & paste)
 • Skapa Kanbantavlor med arbetsuppgifter
 • Koppla samman Gantt och Kanban för innovativ och effektiv planering
 • Visualisera den kritisk linjen för projektet
 • Skapa basplaner (baseline) och obegränsat med versioner av projektplanen
 • Strukturera i huvud- och delprojekt
 • Skapa projektplaner utifrån offerter/anbud
 • Skapa offerter, fakturaunderlag eller fakturor
 • Koppla checklistor, uppgifter eller projektdokument med aktiviteter
 • Flexibelt och kraftfullt budgetstöd

Vill du veta mer?

Läs om Resurser

proventis AB

+46 8 291 177
Målargatan 7
111 22 Stockholm
Sweden