Projektkvalitet från start

Med hjälp av Blue Ants projektmallar skapar du ett strukturerat arbetssätt som gör det möjligt att komma igång snabbare med nya projekt samtidigt som kvaliteten säkerställs. I Blue Ant kan du skapa projektmallar som till exempel innehåller arbetsrutiner, projektprocesser, checklistor, kanban-tavlor, projektplan och projektets dokument.

Kontakta Oss Boka Online demo

Strukturerad projektlivscykel

Kanban%20Project%20workflow-e2368b76.png

 

I Blue Ant är det enkelt att skapa olika arbets- och godkännandeprocesser för olika projekttyper. Det kan vara arbetsflöden från projektidé till effektmätning efter att projektet avslutats. Med verktyget "Kanban projects" visualiserar du hela projektlandskapet i en och samma drag-och-släpp vy vilket gör att precisionen och kvaliteten i projektverksamheten ökar.

Kontakta Oss Boka Online demo

Jämförbara statusrapporter

Statusrapporteringen i Blue Ant gör hanteringen enklare, effektivare och mer exakt.

Blue Ant kan generera projektinformation till statusrapporterna helt automatiskt. Intervaller för rapporteringen och vilka mottagarna skall vara kan lätt ställas in. Det förbättrar informationskvaliteten och minskar den administrativa bördan för att samla in status väsentligt. Rapportens design och layout kan anpassas till varje kunds unika önskemål. I rapporthistoriken finns sedan värdefull information som gör det lätt att jämföra projektets status över tiden. Det höjer kvaliteten i styrningsgruppens beslutsunderlag enormt.

Kontakta Oss Boka Online demo

Vill du veta mer?

Läs om Flexibilitet

proventis AB

+46 8 291 177
Målargatan 7
111 22 Stockholm
Sweden