This website is using Cookies to guarantee best service. If you keep on using this website you agree with the use of cookies.

I agree [x]

Modell- och processutveckling

Utvecklingen pågår ständigt. Förändringar och nya utmaningar kan komma att förändra villkoren för ett befintligt arbetssätt och ställa nya krav på verksamheten. Då finns Proventis pragmatiska och lösningsorienterade projektkonsulter till hands.

Den stora fördelen med våra specialister är den gemensamma erfarenheten av verksamhet, projekt och digitalisering. Det gör utvecklingsarbetet med oss mer träffsäkert och tidseffektivt.   

Vi hjälper er inom följande Kompetensområden; 

  • Portföljhantering
  • Projekthantering
  • Resurshantering

Vänligen kontakta oss om du vill veta mer.

Kontakt

Kunden3K.jpg

Digitalisering av projektverksamhet

Den viktigaste faktorn för en effektiv projektverksamhet är hur informationen hanteras. Ligger den utspridd i olika verksamhetsområden, programvaror och i diverse Excel-ark behöver medarbetarna ofta spendera väldigt mycket tid på att söka, sammanställa och kommunicera bara för att få rätt information – för stunden. Tid som kan läggas på andra mycket mer värdeskapande aktiviteter! Digitalisering är därför nyckeln till en effektiv och hälsosam projektverksamhet. 

Vi stödjer er att göra den digitala resan kring era projekt på bästa möjliga sätt – utifrån er situation. Vad skall göras och i vilken ordning? 

Vänligen kontakta oss om du vill veta mer.

Kontakt

Editionen.jpg

Analys

En välgrundad analys av exempelvis nuläget och målbilder är grunden till en effektiv verksamhet. 

Vi hjälper våra kunder med följande analyser; 

  • PEAQ-analys - mäter effektiviteten i din projektverksamhet. Ger ett viktat värde som gör att ni enkelt kan mäta effekterna av ert utvecklingsarbete samt vilka områden som är viktigast att fokusera på. PEAQ står för ”Project Efficiency Average Quotient”
  • Förstudier beträffande portfölj-, projekt- och resurshantering
  • Anpassade analyser inom våra Kompetensområden

Vänligen kontakta oss om du vill veta mer.

Kontakt

Flexibilitaet3K.jpg

proventis AB

+46 8 291 177
Målargatan 7
111 22 Stockholm
Sweden