Portföljens Dashboard

Portfolio%20Dashboard%20multi.png

 

Med portföljens Dashboard får du en samlad bild över projekten som ingår, i real-tid och oavsett om du arbetar från kontoret, ett café eller hemifrån. Du är alltid uppdaterad och behöver inte lägga omfattande tid på manuella sammanställningar. Det gör arbetet mer effektivt och medför att både portföljledning och projektledare blir mer proaktiva.

Kontakta Oss

Behörighet och flexibilitet

2012_Portf%C3%B6ljbeh%C3%B6righet.png

I Blue Ant är det väldigt enkelt att tilldela enskilda personer eller hela team till en portfölj eller ett program. Samtidigt kan du bestämma behörigheterna inom en portfölj, även för varje projektnivå. Det underlättar för de ansvariga personerna att navigera rätt utifrån ett fågelperspektiv på portföljen, ner till enskilda projekt och deras aktiviteter.

Du kan även definiera portföljer och program genom att lägga till egna färger och utöka basdata med egna nyckeltal och egenskaper. Med hjälp av individuella fält kan du flexibelt hantera all nödvändig information i din portfölj från en samlad digital plats. Genom att definiera olika projekttyper och projektlivscykler går det även att styra enhetliga processer från start till att projektet avslutas.

Kontakta Oss

Översikt av projektlandskap och flöden

2012_Livscyckel%20Portf%C3%B6lj.png

 

Blue Ant hjälper dig att snabbt strukturera projektlandskapet. Grafiska vyer med drag-och-släpp funktionalitet visualiserar projekten i real-tid och ger dig enkel men kraftfull information om projektens status och läge. Behöver du exempelvis stoppa ett projekt gör du det genom att du drar projektet till rätt kolumn. Bakomliggande kan du även ha definierat vad som automatiskt skall hända vid en statusförändring. Kanske vill du att projektteamets medlemmar frigörs eller att kravet på statusrapportering upphör? Allt detta, och mycket mer, hjälper Blue Ant dig med. Det spar väldigt mycket administrativ tid och kostsamma missar undviks.

Kontakta Oss

Rapportering

2012_Bubble%20chart.png

Från projektöversikten är det enkelt att skapa rapporter. Med den integrerade rapportgeneratorn kan du dessutom skapa rapporter direkt ur portföljen eller programmet. Blue Ant Web Services (api:er) gör det även möjligt att utbyta och synkronisera data med externa system.

Kontakta Oss

Vill du veta mer?

Läs om Projektverktyg

proventis AB

+46 8 291 177
Målargatan 7
111 22 Stockholm
Sweden