This website is using Cookies to guarantee best service. If you keep on using this website you agree with the use of cookies.

I agree [x]

Portfölj- och programhantering

Portfolio%20Dashboard%20multi-5b2884b1.png

 

Definiera portföljer och program genom att lägga till egna färger och utöka basdata med egna nyckeltal och egenskaper. Med hjälp av individuella fält och skärmbilder kan du flexibelt hantera all nödvändig information i din portfölj från en samlad plats. Genom att definiera olika projekttyper och projektlivscykler går det även att styra enhetliga processer från start till att projektet avslutas.

Kontakta Oss Boka Online demo

Portfölj- och programbehörighet

Tilldela enskilda personer eller hela team till en portfölj eller ett program. Samtidigt kan du bestämma behörigheterna inom en portfölj, även för varje projektnivå. Det underlättar för de ansvariga personerna att navigera rätt utifrån ett fågelperspektiv på portföljen, ner till enskilda projekt och deras aktiviteter.

Kontakta Oss Boka Online demo

Snabb strukturering av ert projektlandskap

Kanban%20Project%20workflow-e2368b76.png

 

Blue Ant hjälper er att snabbt strukturera ert projektlandskap. Skapa portföljer och program som du tilldelar projekt. På så vis har du alltid översikt över löpande och framtida projektteman och deras prioritet, även när projekten blir många.

Med Dra-och-släpp kan du lätt ändra sammansättningen av dina portföljer. Central information, som till exempel projekts löptid, tidsfrister och status kan redigeras direkt i projektöversikten.

Grafiska menyer och Dashboards visualiserar projektinnehållet i real-tid och ger dig enkel men kraftfull information om projektens status och läge.

Kontakta Oss Boka Online demo

Rapportering

Från projektöversikten är det enkelt att skapa rapporter. Med den integrerade rapportgeneratorn kan du dessutom skapa rapporter direkt ur portföljen eller programmet. Blue Ant Web Services (api:er) gör det även möjligt att utbyta och synkronisera data med externa system.

Kontakta Oss Boka Online demo

Vill du veta mer?

Läs om Projektverktyg

proventis AB

+46 8 291 177
Målargatan 7
111 22 Stockholm
Sweden