Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen bestmöglichen Service zu bieten. Wenn Sie auf der Seite weiter surfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu.

Ich stimme zu [x]

Frequently asked questionsFor interested parties

Here we answer the questions we are often asked by potential customers.

Frågor om utbildning och support

Vilket stöd kan man räkna med från proventis före och efter att Blue Ant har installerats?

proventis hjälper er med att ta fram alla nödvändiga data för att komma igång, hjälper med installation, medarbetarutbildning och om så önskas även med metodkunskaper för projekthantering. Efter introduktionen ger vi en omfattande och kundanpassad support.

Hur fungerar inskolningen? Kan alla deltagare använda sin egen laptop? Är det en presentationsutbildning eller en workshop?

Utbildningen är en blandning av presentation och övningar. Varje deltagare bör därför ha sin egen dator. På begäran kan vi även gå in på några olika metoder för projekthantering.

Finns det undervisningsmaterial för deltagarna?

Blue Ant har en utförlig användarmanual. Kursdeltagarna får stenciler med viss grundinformation.

Vilka steg innebär punkten “basdataanpassning”?

Alla bas- och medarbetardata som behövs för att komma igång.

Vilka är era kundservicetider?

Mån-fre från kl. 9-17

Hur snabbt kan man räkna med att få hjälp?

Enligt avtalet senast inom 4 timmar efter att frågan kommit in, samma dag eller dagen efter. En fråga behandlas för det mesta inom 1,5 timmar.

Ingår uppgraderingar, problemlösning och nyinstallation i supportavtalet?

Problemlösning och uppgraderingar ingår i supporten. Däremot inte nyinstallationer.

Frågor om införandet av Blue Ant

Hur kan jag uppnå högsta möjliga acceptans för denna programlösning?

Införandet sker enligt Blue Ant-principen och kommer ske i flera steg. Alltsammans anpassat efter ert företags behov och de inblandades önskemål.

Vilka förberedelser (förutom utbildning) är nödvändiga för att snabbt komma igång med programmet?

1. Insamling och registrering av basdata i samarbete med oss
2. Registrera rörliga data (om så önskas även gamla data från projekt och dokument)
3. Bedöma behovet av gränssnitt och skapa gränssnittskoncept
4. Implementera gränssnitt (evt. i pågående verksamhet)

Hur mycket inskolningsarbete kan man räkna med för detta program?

1. Standardinskolning 1-2 dagar
2. Train-the-Trainer-kurs 2 dagar
3. Metodkurs (2-4 dagar)

Blue Ant kurser

Hur lång tid ska man räkna med att det tar från första kontakt till att programlösningen är igång?

1. Software-as-a-service ca 1-2 veckor
2. Köp ca 2-4 veckor (utan anpassningar)

Hur är jag hjälpt av programmet i det dagliga arbetet?

1. Online ärendesystem/återkontakt för support
2. Dokumentation (handbok, onlinehjälp, kursmaterial)

Vilket stöd kan man räkna med från säljaren före och efter att programmet har installerats?

- PM-rådgivning
- Ämnes- och metodkurser
- Nyhetsbrev
- Kund- och partnerdagar

Tekniska frågor om Blue Ant

Är programmet helt kompatibelt med Mozilla Firefox och Safari?

Ja.

Vilka databaser behövs?

Blue Ant stöder Oracle från version 10, PostgeSQL 9.2 och MSSQL 2008R2.

Installerar ni nödvändiga program som t.ex. Apache/Tomcat?

Vi kan installera Tomcat i version 7.0 eller högre. Rekommendationer för uppgraderingar ger vi ut med våra Blue Ant-uppgraderingar. Dessutom bör ni höra av er till oss innan Tomcat genomför en egen uppgradering. Men generellt gäller: Ni ska själva kunna underhålla och driva systemet.

Finns det stöd för Debian Distribution?

Alla Linux-versioner är gångbara som stöder installation av kompatibla databaser, Sun Java JDK 1.6 och Tomcat. Vid mycket aktuella Linux-versioner kan det dock bli problem med kompatibiliteten. För en produktiv server bör ni använda beprövade kernel och librarys.

Hur ofta sker det en databackup för SaaS-lösningen?

I molnservrarna sker det en backup en gång om dagen till en backup-server.

Kör Blue Ant i en “virtual machine”?

Ja.

Är Tomcat kompatibel med andra webbservrar?

Ja.

Hur stort är programmet?

Blue Ant i sig kräver ca 75 MByte.

Hur ser åtkomsten till molnservern ut (åtkomstbegränsning, brandvägg, IDS)?

Ni får åtkomst till Blue Ant enligt villkoren i licensen. Inte till själva servern.

Hur snabbt reagerar ni på säkerhetsluckor i operativsystemet och programmet?

För operativsystemet är ni ansvariga som kund (för molnet är proventis ansvarigt). Säkerhetsluckor i Blue Ant åtgärdas omgående och kunden får en ny uppgradering (hittills har detta aldrig hänt).

Har ni krav på säkerhetskopiering? Vilken metod föreslår ni?

Säkerhetskopiering är bara nödvändigt för databasen. I själva programmet sparas inga viktiga data. Typen av säkerhetskopiering avgör er IT-administration. Vi rekommenderar dock att säkerhetskopiera programfiler och Tomcat.

Som databas använder vi Oracle Express. Denna databas är redan idag installerad i vårt system. Måste det göras fler förberedelser här?

UTF8-versionen av Oracle Express måste installeras.

Vad återstår för administration av programmet från IT-avdelningens sida efter att avtalet är slutet?

Administration av Oracle-databasen (backup, åtkomst osv.), administration av servern för Blue Ant, Apache Tomcat (uppgraderingar, omstarter, radera loggar osv.) och eventuell vanlig Blue-Ant-administration (basdata etc.).

Product Information Blue Ant

You will find the most important information on Blue Ant summarised in our product brochure.

Product Information (8.0 MiB)

Company profile

Company profile proventis.

Company profile (2.1 MiB)

proventis AB

+46 8 291 177
Svartmangatan 9
111 29 Stockholm
Sweden