Företagsinformation

proventis GmbH

Alte Jakobstraße 83/84
10179 Berlin

Tel: +49 (0) 30 - 293 63 99 - 0
Fax: +49 (0) 30 - 293 63 99 - 50

Internet: www.proventis.net
E-post: kontakt@proventis.net

Verkställande direktör: Norman Frischmuth

Företaget är registrerat hos: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg

Registreringsnummer: HRB 82917

Momsnummer: DE813333488

Ansvarig enligt § 55 st. 2 RStV: Simone Wesche

Idé och design: VISIONAERE GmbH

Tekniskt utförande: webdecker.de


Ansvarsmeddelande: Trots noggrann kontroll tar vi inget ansvar för innehållet på sidor från externa länkar. Endast ägarna till respektive länkad webbplats bär ansvar för dess innehåll.


Ansvarsfriskrivning (disclaimer)


1. Innehåll och syfte med internetpresentationen


proventis tar inget ansvar för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet av den information som ges. Garantianspråk mot proventis avseende skador av materiell eller immateriell karaktär, vilka orsakats av användning eller icke-användning av tillhandahållen informationen eller av felaktig och ofullständig information. är principiellt uteslutna, såvida inte proventis och dess samarbetspartner gjort sig skyldiga till avsiktlig eller grov oaktsamhet. Ansvar är dock inte uteslutet om det gäller vårdslöshet från proventis sida som ger upphov till brott mot avtalsförpliktelser, liv, hälsa eller kropp. Alla erbjudanden är icke-bindande. proventis förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra delar av eller hela erbjudandet utan förvarning, lägga till, eller ta bort hela presentationen tillfälligt eller permanent.


2. Hänvisningar och länkar


För direkta eller indirekta hänvisningar till andra webbplatser ("länkar") som ligger utanför proventis ansvarsområde kan ansvar endast utkrävas ifall proventis har kännedom om innehållet och det skulle vara tekniskt möjligt och rimligt för proventis att förhindra användning av olagligt innehåll. proventis förklarar därför uttryckligen att vid tidpunkten för länkningen var sidorna fria från olagligt innehåll. proventis har inget inflytande på den aktuella och framtida utformningen och innehållet på de länkade/hänvisade sidorna. Företaget tar härmed därför avstånd från allt innehåll i alla länkade/hänvisade sidor som ändrats efter länksättningen. Detta gäller för alla länkar och hänvisningar på internetpresentationen samt för främmande inlägg på proventis gästböcker, diskussionsforum och e-postlistor. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och särskilt för skador som uppkommer av användning eller icke-användning av sådan information, ansvarar endast webbplatsens leverantör och inte den som endast har länkat till dessa sidor.


3. Upphovsrätt och varumärkesrätt


proventis bemödar sig att i alla publikationer respektera upphovsrätten till grafik, ljudfiler, videosekvenser och texter, samt att använda egna bilder, ljudfiler, videosekvenser och texter eller licensfria bilder, ljud, videoklipp och texter. Alla varumärken som förekommer på internetpresentationen och som eventuellt tillhör tredje part skyddas helt och hållet av bestämmelserna i respektive varumärkesrätt och upphovsrättsinnehavarens äganderätt. Blotta omnämnandet innebär inte att varumärken inte skyddas av tredje parts rättigheter. Upphovsrätt för material som skapats av proventis tillhör enbart proventis. All reproduktion eller användning av grafik, ljud och videoklipp och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är otillåten utan proventis samtycke.


4. Juridisk giltighet för denna ansvarsfriskrivning


Denna ansvarsfriskrivning är att betrakta som en del av det interneterbjudande som hänvisade till denna sida. Om avsnitt eller enskilda formuleringar i denna text inte alls, inte längre eller inte helt korrekt motsvarar den rådande lagstiftningen, så påverkas inte de återstående delarna av dokumentet i innehåll och giltighet.

proventis AB

+46 8 291 177
Målargatan 7
111 22 Stockholm
Sweden