This website is using Cookies to guarantee best service. If you keep on using this website you agree with the use of cookies.

I agree [x]

Tjänster distansarbete

Hur påverkar det omfattande distansarbetet förutsättningarna för din verksamhet? Har du funderat över hur du bygger teamkänsla och effektiva prestationer när man sällan ses? Hur säkerställer du att dina medarbetare inte är överbelastade eller hur de mår när webbmötet är avslutat? Och hur säkerställer du att det arbetsrättsliga regelverket efterlevs av såväl medarbetare som organisation? När mängden distansarbete ökar ändras förutsättningarna för hela din verksamhet. Och det gäller att hänga med.

Börja med att ta temperaturen på din verksamhet!
Vi har utvecklat en undersökning där du tar tar tempen på din verksamhets nuläge. Undersökningen är helt digital och genomförs snabbt. Undersökningen belyser områden som arbetsmiljö, prestation, organisation, samarbete och informationsdelning. En länk mailas till medarbetarna som sedan svarar på frågorna. Informationen sammanställs och skickas till dig. Vill du kan allt göras på en dag! Priset är endast 17.000 kr och det ger dig en perfekt utgångspunkt där du tydligt ser vilka områden som behöver stärkas upp.

Vi hjälper dig att utveckla ett effektivt och nära distansarbete! Medarbetarna skall känna att de vill jobba på distans - utan att känna sig distanserade! Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor, funderingar eller känner ett behov att diskutera vidare! För våra Distanstjänster har vi ett separat telefonnummer: 08-408 108 23.

 

Kontakt

pressure-detection-system-161160_1280.png

proventis AB

+46 8 291 177
Målargatan 7
111 22 Stockholm
Sweden