This website is using Cookies to guarantee best service. If you keep on using this website you agree with the use of cookies.

I agree [x]

#snabbspolatillframtiden

Vårt koncept #snabbspolatillframtiden är lösningen för dig som jobbar med ökad effektivitet och konkurrenskraft i din projektverksamhet.

Hur: genom att använda digital teknik för att AUTOMATISERA processer och informationshantering kopplat till projektverksamheten, d v s Project automation.

 

Följande delar ingår i #snabbspolatillframtiden;

  • Intervjuer (personer i olika roller som medverkar i projektverksamheten)
  • Workshop (med ledning och andra beslutsfattare)
  • Presentation - Vi tar fram ett konkret lösningsförslag hur verksamheten kan effektiviseras genom automatisering och digitalisering. Det interna arbetet kan börja omgående efter presentationen.

Processen tar ca 3-5 veckor att genomföra och du betalar ett fast pris.

 

Vänligen kontakta oss om du vill veta mer. Befinner du dig på C-level har du alltid möjligheten till ett avgiftsfritt rådgivningstillfälle kring hur ni kan automatisera och effektivisera verksamheten.

 

Du kan även läsa mer om Digitalisering och våra tjänster under Konsulttjänster.

 

Kontakt

Kunden3K.jpg

proventis AB

+46 8 291 177
Målargatan 7
111 22 Stockholm
Sweden