Mer om Ärenden

 • Skapa workflows med ansvariga
 • Skapa ärende direkt i Blue Ant eller genom mail
 • Tilldela ett ärende till fler personer
 • Resursplanera ärenden (blir en del av den totala beläggningen)
 • Sätta ordningsföljd av arbetsuppgifter för deltagare
 • Upprätta checklistor (bockas enkelt av)
 • Registrera nedlagd tid
 • Koppla dokument med ett ärende
 • Registrera enkelt och snabbt med ärendemallar
 • Nyttja ärenden via mobila enheter
 • Skapa nya projektaktiviteter från ett ärendeService Level Agreements

För supportärenden kan ni definiera olika typer av Service Level Agreements (SLA). Några möjligheter är;

 • Skapa Service Level Agreements inkl. supporttid, reaktions- och varningstider samt faktureringstyper
 • Inställning av eskalations- och varningsmekanismer
 • Olika fördefinierade enhetskostnader

 

Vill du veta mer?

Läs om Utgifter och kostnader

proventis AB

+46 8 291 177
Målargatan 7
111 22 Stockholm
Sweden