This website is using Cookies to guarantee best service. If you keep on using this website you agree with the use of cookies.

I agree [x]

Företagsledare

Projektutvärdering med ett klick

Skapa lättöverskådliga grafiska rapporter och vyer över projektstatus och resursanvändning i realtid på avdelnings- och företagsnivå. Med Blue Ant kan du enkelt utvärdera alla projekt i företaget med avseende på riktlinjer, planerade och faktiska nyckeltal.

 

Optimal projektredovisning

Med Blue Ant kan du enkelt visualisera utförda arbeten och uppkomna projektkostnader. Alla kostnadsposter (arbets-, material- och resekostnader etc.) går att validera genom kontroll- och godkännandeprocesser, sammanställa i projektredovisningen samt fakturera.

 

Flexibel integration i befintliga IT-system

Blue Ant kan sömlöst integreras i företagets befintliga IT-system. Integration är en del av Blue Ants DNA. Moderna webbstandarder och gränssnitt gör detta möjligt. Det gör det lätt att komma igång och ökar acceptansen i er projekthantering.

Projektledare

Transparens för beslut

Den klassiska (Vattenfall) eller den Agila projektplanen ger dig information som är relevant för en perfekt styrning, när som helst, i realtid. Möjliga projektrisker och avvikelser från projektplanen går snabbt att identifiera vilket ökar dina chanser att agera proaktivt och ligga steget före problemen. Med några knapptryck kan du ta fram aktuella projektsiffror för uppdragsgivare och ledning samt presentera dem i form av professionella rapporter - det minskar din administrativa börda rejält.

 

Ökad projektkvalitet genom att hålla standarder

Småuppgifter och påminnelser har du koll på genom kanbantavlor eller checklistor. Dessa verktyg är en viktig hjälp för att hålla standarder i era projekt. Med projektmallar går det att definiera standarder för alla projekt. Med Blue Ant går det lätt att hålla hög kvalitet i projektet.

 

Hitta lämpliga projektresurser snabbt

Med den integrerade kompetenshanteringen i Blue Ant hittar du snabbt de rätta projektresurserna till ditt projekt och med ett enkelt klick kan du eska dem hos respektive resursansvarig. Grafiska vyer över vilka medarbetare som är upptagna ger dig information i god tid så att du kan planera projektet med stor säkerhet.

Portföljledare

Bättre överblick: gruppera dina projekt i portföljer!

Med Blue Ant kan du skapa och definiera portföljer efter egna önskemål. Portföljerna kan ha olika färger och projekt tilldelas enkelt med ett drag-och-släpp förfarande. Ett enskilt projekt kan ingå i flera portföljer.

 

Upptäck hinder snabbt

Med hjälp av portföljens Dashboard ser du snabbt hur det ligger till med din portfölj. Översikten över projektens livscykel visar aktuell status i alla projekt.

 

Portföljen = Ledningscentral för dina projekt

Inom portföljen har du överblick över alla projekt och med endast ett klick kan du ändra på något i vart och ett av de projekt som ingår. Portföljens Dashbord ger dig status ur ett fågelperspektiv och med det unika verktyget "Kanban projects" kan du visualisera alla projekt och projektlivscykeln i en gemensam och översiktlig Kanbantavla. I den kan de olika faserna ha olika färger och projekten flyttas enkelt med drag-och-släpp. Portföljverktyget hjälper dessutom ledningen att prioritera och strukturera arbetet på ett enkelt sätt. I portföljen har du även diverse vyer som projektstatus via trafikljusen, effekter och uppföljning, strategijämförelser m m.

 

Resursansvarig

Öga på arbetsbelastningen

Personalbehovet för alla projekt och linje administreras i en central resurspool vilket möjliggör en god överblick över resurssituationen. Olika godkännandeprocesser säkerställer att förfrågningar hanteras utifrån era behov. De flexibla möjligheterna att göra roll- och kompetensförfrågningar, simulera resursreservationer och boka in faktiska medarbetare till projekt och ärenden skapar förutsättningar för en effektiv och hälsosam arbetsbelastning i organisationen.

 

Balans mellan projekt och linje

Särskilt i interna projekt gäller det att hålla en balans mellan resursbehov i avdelningarna och resursbehovet i projekten. Med reservationsfunktionen i Blue Ant är det möjligt att göra denna "handskakning" digitalt vilket bidrar till ökad effektivitet och minskad stress i verksamheten.

 

Projektdeltagare

Snabb tidsregistrering, var som helst

Med tidsregistreringen går det snabbt och lätt att registrera arbetsinsatsen på projekt, aktiviteter och ärenden. På kontoret eller under resa, så länge du har en dator/mobil enhet med internetuppkoppling har du åtkomst till dina data. Det sparar mycket tid – din tid.

 

Resekostnadsredovisning i några få steg

Den integrerade resekostnadsregistreringen hjälper dig att koppla utgiften till rätt projekt med en gång. De automatiserade kontroll- och godkännandeprocesserna minskar administrationen.

 

Transparens med heltäckande projektdokumentation

I Dokumentarkivet samlar du alla projektrelevanta dokument. Alla ändringar i dokumenten registreras och dokumentversionerna sparas. En heltäckande projektdokumentation gör det lättare att hålla kvalitetsstandarder och skapar transparens. Med Blue Ant är det även enkelt att integrera med SharePoint, OneDrive eller Dropbox.

 

Koppling mellan dagligt arbete och projektarbete

Med ärendesystemet kan du samla, bearbeta och övervaka alla inkommande uppgifter, oavsett om de kan tilldelas ett projekt. På så sätt har ni god översikt över alla tillfälligt uppkomna uppgifter.

Project Management Office

Resursstyrning av högsta klass

Den centrala resurspoolen ger dig en snabb överblick över den faktiska resursanvändningen. Här går det att upptäcka störningar i löpande projekt och rätta till planeringsmissar i god tid.

 

Kontroll över program och portföljer

Administrativa verktyg ger dig möjlighet att ”modellera” hela projektlandskapet efter egen vilja. På så vis kan du planera och övervaka hela program och portföljer. Exakta nyckeltal går lätt att få fram för alla nivåer (projekt, avdelningar, program och portföljer) och kan integreras i egenutvecklade styrningsrapporter.

 

Ökad projektkvalitet genom att hålla standarder

Med projektmallar går det att definiera standarder för alla projekt vilket ökar möjligheten att hålla hög kvalitet i projektutförandet.

Projektstyrning

Kraftfullt analys- och ledningssystem

All data som har registrerats i projekthanteringen finns till hands för ledningen som underlag för detaljerad projektutvärdering och rapportering.

 

Portföljvisualisering underlättar strategiarbetet

Med portföljvisualisering kan du bedöma komplexa projektlandskap och utvärdera dem grafiskt. På så vis går det att besvara olika frågor som berör projekthanteringen, exempelvis prioritet, resurskapacitet, budget osv.).

 

Snabb registrering av aktuella arbetskostnader

Uppkomna arbetskostnader för de respektive projekten och deras aktiviteter registreras och blir inom ramen för projektstyrningen till digitala underlag som sedan används för utvärdering och rapportering. Dessa data aggregeras automatiskt i Blue Ant, vilket minskar administrationen.

Vill du veta mer?

Läs om Blue Ants funktioner

proventis AB

+46 8 291 177
Målargatan 7
111 22 Stockholm
Sweden