Mer om Add-ons

Här är några exempel på våra Add-ons:

  • Blue Ant har en Jira-plugin som kan användas för att registrera Jira-arbetstider i Blue Ant-projekt. De registrerade arbetstiderna sparas då både i Jira och i Blue Ant-projektet.
  • Synkronisering eller import av MS Project plan
  • Blue Ant app för iPhone och Android

Processmodeller och standarder som stöds

  • PPS
  • GPM/IPMA
  • ISO 69901
  • PMI/PMIBOK
  • Prince 2
  • V-Modell
  • Individuella metoder

 

Vi har lång erfarenhet av att implementera olika projektmodeller, exempelvis PPS, XLPM och PEJL, och hur dessa gestaltas i Blue Ant. De flesta av våra kunder har anpassade varianter av exempelvis en standardmodell där vi sedan hjälper till att sätta upp just den specifika varianten i Blue Ant. Vi är även partner till Tieto PPS. 

Vill du veta mer?

Läs om Integrationer

proventis AB

+46 8 291 177
Målargatan 7
111 22 Stockholm
Sweden