Resursplanering

2011%20-%20Resurshantering_Graphical%20view.png

 

Med Blue Ant har du en central resurspool till ditt förfogande. Den visualiserar detaljerad information om tillgänglighet, kompetenser och aktuella uppgifter för medarbetare, enheter, team, portfölj, program, projekt och ärenden. Allt i en och samma lösning. Enkla men intelligenta processer för godkännande gör dessutom att hela företaget kan integreras och att informationen är trovärdig.

Läs mer

Kontakta Oss

Hantera portföljer

2012_Portf%C3%B6lj%C3%B6versikt.png

 

Blue Ant projektportfölj- och programhantering hjälper dig att prioritera, strukturera och få styrning på alla pågående projekt. Tack vare att projektportföljen är integrerad med de enskilda projekten och med medarbetarnas beläggning skapar Blue Ant ökade förutsättningar att nå de uppsatta målen.

Läs mer

Kontakta Oss

Projektverktyg

2011-Dashboard_projekt.png

 

Om ett projekt lyckas eller ej beror till stora delar på de personer som deltar i det och vilka möjligheter de ges att utföra projektet på ett effektivt sätt. Att projektledare, intressenter och medlemmar har en gemensam och transparent projektyta är en viktig grund för framgång. Med projektytan i Blue Ant möjliggörs tydlighet, effektivitet och engagemang. När det är tydligt vad som skall göras, när det skall vara klart och vem som är ansvarig presterar människor bättre. Får medlemmarna dessutom snabb feedback och känner sig uppdaterade med den senaste information ökar prestationen, engagemanget och kvaliteten ytterligare. Blue Ant är därför den perfekta plattformen för framgångsrika projekt!

Läs mer

Kontakta Oss

Vill du veta mer?

Läs om Hantera portföljer

proventis AB

+46 8 291 177
Målargatan 7
111 22 Stockholm
Sweden