This website is using Cookies to guarantee best service. If you keep on using this website you agree with the use of cookies.

I agree [x]

Uppdatering 12.3

Information beträffande vår senaste Release 12.3 finns i dokumentet (eng) som du kan läsa eller ladda ned här. I dokumentet finner du en översikt kring alla funktioner i Blue Ant, version 12.3.

Mycket nöje!

Information om version 12.3 (1.5 MiB)

proventis AB

+46 8 291 177
Målargatan 7
111 22 Stockholm
Sweden