Kanbantavlor i enskilda projekt

 • Alla ToDos (arbetsuppgifter) kan visualiseras på projektets Kanbantavla
 • Flytta ToDos med hjälp av drag-och-släpp
 • Möjligheten till filtrering på aktiviteter, ansvariga etc ökar användarvänligheten
 • Det är enkelt och smidigt att skapa nya ToDos direkt på Kanbantavlan
 • Med ett klick kan statuskolumner döljas eller visas
 • Automatisk notifiering vid försenade ToDos gör att inget hamnar mellan stolarna

Personlig Kanbantavla på Startsidan

 • Visualisering av enskilda användares alla ToDos, oavsett projekt eller ärende
 • Flytta ToDos med hjälp av drag-och-släpp
 • Möjligheten till filtrering på projekt, aktiviteter etc ökar användarvänligheten
 • Med ett klick kan statuskolumner döljas eller visas
 • Enkelt att registrera arbetstid på utfört arbete
 • Automatisk notifiering vid försenade ToDos gör att inget hamnar mellan stolarna
   

Kanbantavlor för portfölj och program

 • Visualisering av projektets livscykel förbättrar beslutsförmågan hos ledningen
 • Flytta projekt mellan faser och beslutspunkter med hjälp av drag-och-släpp
 • Möjligheten till filtrering på projekttyp, prioritet, projektledare etc ökar användarvänligheten
 • Snabb och enkel tillgång till det enskilda projektets information
 • Med ett klick kan status/faser och beslutspunkter döljas eller visas
 • Enkelt att ändra projektegenskaper genom drag-och-släpp, exempelvis projektstatus och prioritet

 

 

Mer om Todos

 • Todos kan visualiseras antingen som Kanban eller listvy
 • Valfri definition av todos i projektet eller ärenden
 • Länkning mellan todos och aktiviteter är möjligt
 • Flexibel statusdefinition (ni definierar det själva)
 • Fri tilldelning av todos
 • Smarta påminnelsefunktioner
 • Enkelt slutförande av uppgifter (drag-och-släpp)
 • Automatisk vidarebefordran av uppgifter efter slutförande
 • Definition av mallar
 • Möjligt att utöka med kundspecifika fält

Vill du veta mer?

Läs om Dokument

proventis AB

+46 8 291 177
Målargatan 7
111 22 Stockholm
Sweden