Transparens med omdöme

Transparens är en viktig princip inom digitaliseringen för att skapa effektivare verksamheter. Men all information kan inte visas för alla. Det finns lagar och regler, säkerhetsaspekter, integrationsskydd etc som gör att transparensen ibland behöver begränsas. I sådana fall måste den anpassas efter användarens profil. Blue Ants smarta och flexibla behörighetshantering gör detta möjligt. Information kan exempelvis begränsas till organisatorisk enhet, portfölj och projekt - vilket gör att användare i ett och samma konto ändå kan ha olika navigerings- och informationsmöjligheter. Det är transparens med omdöme.

Kontakta Oss Boka Online demo

Vill du veta mer?

Läs om Integration

proventis AB

+46 8 291 177
Målargatan 7
111 22 Stockholm
Sweden