Kunden3K-6e9bb9db.jpg

Planera kompetenser, medarbetare och projekt.

Med Blue Ant får Ni användarvänliga och kraftfulla verktyg för resursplanering (inkl scenarioplanering) samt portfölj- och projekthantering. Blue Ant används av ledande företag som ser digitalisering som en mycket viktig konkurrensfördel.

Läs mer

Kosten3K-628d4065.jpg

Sänk era projektkostnader.

Med Blue Ant digitaliserar ni projektarbetet och samlar all information på ett och samma ställe – då kan ni säga adjö till verktyg som inte hänger samman, information som finns lite varstans samt tidskrävande administration och rapporthantering.

Läs mer

Start_%20und_integration-21d56555.jpg

Upptäck Blue Ant live.

Det finns olika sätt att upptäcka fördelarna med Blue Ant. Ta del av våra Webinars eller möt oss live!

Kontakta oss

Varför Blue Ant?

Multiprojektmanagement-1e8b7de2.svg

Ökad kvalitet

Blue Ant ökar kvaliteten genom standardisering och digitalisering. Med Blue Ant kan ni standardisera och digitalisera era processer, rapporter, checklistor, projektmetodik etc. Det gör att kvaliteten ökar i hela projektflödet – från idé till effekt – även när det går stressigt till i det dagliga arbetet.

Läs mer

Ueberblick_Multi_Projekt-731b4e5c.svg

Översikt

Med Blue Ant är det enkelt att ha rätt information, i rätt tid, i och med att informationen hänger ihop och är samlad i Blue Ant. Det möjliggör för ledningen att göra bättre prioriteringar och fatta rätt beslut – utan tidskrävande manuellt arbete att sammanställa information från en mängd olika källor – tid som istället kan läggas på mer värdeskapande aktiviteter.

Läs mer

Flexibilitaet-45ef874b.svg

Skalbart och flexibelt

Blue Ant är flexibelt och skalbart. Oavsett om det gäller roller, vyer, rapporter, menyer eller behörigheter – det mesta kan anpassas till Era egna unika behov. Det gör att när verksamheten förändras, kan också Blue Ant förändras – och det bästa är att Ni kan göra det själva utan dyra konsulter som måste göra jobbet.

Läs mer

Projektmanagement-8d6b1dfd.svg

Sänkta kostnader

Blue Ant sänker kostnaderna genom att digitalisera och samla all information på ett och samma ställe. Projekthantering medför kostnader i tid och pengar. Med några få knapptryck ordnar Blue Ant automatiserade informations- och godkännandeprocesser, transparens i projekten och tydlighet vid resursbeläggning vilket dramatiskt minskar den manuella och tidskrävande administrationen som ofta hänger ihop med projektverksamhet. Genom att digitalisera arbetet med Blue Ant tar ni klivet in i en mer kostnadseffektiv och stressfri framtid.

Läs mer

nahtlose%20Integration-2.svg

Sömlös integration

Blue Ant möjliggör en sömlös integration med andra system. Det är vanligt att projektverksamheter använder en mängd olika program och applikationer som ofta fungerar isolerat från varandra. Så behöver det inte vara när ni använder Blue Ant. Med Blue Ants Web Services (api:er) samt andra intelligenta anslutningsstöd, som verktyget "Conntector", är det möjligt att koppla samman Blue Ant med andra system. Integration med Blue Ant är enkelt, smidigt och effektivt.

Läs mer

proventis AB

+46 8 291 177
Målargatan 7
111 22 Stockholm
Sweden