Ta strona internetowa używa plików Cookies, w celu zapewnienia Tobie jak najlepszego poziomu usług. Jeżeli będziesz dalej korzystał z tej strony to znaczy, że zgadasz się z zasadami korzystania z plików Cookies.

Zgadzam się [x]

Centralne zarządzanie wszystkimi pracownikami

Blue Ant umożliwia centralne zarządzanie wszystkimi pracownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz usługodawcami. Połączenie z serwerem LDAP lub inną centralną pracowniczą bazą danych umożliwia bieżącą synchronizacją wszystkich danych pracowników. Należą do nich między innymi dni wolne, przysługujące wymiaru urlopów, modele czasu pracy, koszty wewnętrzne, przełożeni, kwalifikacje i wiele więcej. Prowadzenie historii kosztów, urlopów i dni wolnych udostępnia doskonałą platformę dla wszystkich projektów również przy częstych zmianach. Indywidualne pola danych i maski umożliwiają rozszerzenie aktów pracowniczych.

Procesy zatwierdzania

W zależności od procesu można określać rozmaite procesy zatwierdzania zasobów. Możesz na przykład zarządzać określonymi wartościami progowymi, od których konieczne jest spytanie kierownika linii produkcyjnej o zapotrzebowanie na zasoby.

Ponadto zapytania o zasoby można podjąć w oparciu o niezbędną wiedzę. Centralny Dział Kadr otrzymuje przy tym wsparcie w zakresie lokalizacji zasobów poprzez sprawne wyszukiwanie informacji.

Pełny przegląd wszystkich mocy przerobowych

Rejestracja zapotrzebowania wszystkich projektów i linii produkcyjnych następuje poprzez rezerwację. Poprzez możliwy do zdefiniowania przepływ informacji Dział Kadr i/lub kierownicy informowani są przykładowo o zapotrzebowaniach. Rotacyjny proces kontroli zapewnia, aby sprawdzane zasoby były faktycznie rozplanowywane, a tym samym wykorzystywane w sposób efektywny.

Różnorodne punkty widzenia na moce przerobowe umożliwiają szybką identyfikację przeciążeń. W ten sposób można przyjrzeć się rezerwacji, planowaniu i rzeczywistemu pełnemu wykorzystaniu zasobów z punktu widzenia portfela projektów, programu, pojedynczego projektu, działu czy klienta.

Zatwierdzanie czasów pracy i kosztów

Wszystkie rejestrowane czasy pracy będą udostępniane kierownikom projektów lub przełożonym w celach kontrolnych. Proces ten wspierany jest przez dodatkowe zgłaszanie gotowości tygodnia kalendarzowego oraz opcjonalnie przez informacje o nieobecności (śledzenie przyjść i wyjść). Tak samo uczestnicy projektu poprzez oddzielne przepływy informacji mogą składać wnioski o zwrot kosztów rzeczowych i kosztów podróży. Po zatwierdzeniu koszty rzeczywiste będą bezpośrednio wprowadzane do Blue Ant poprzez interfejsy lub rejestrowane poprzez zarządzanie wydrukami. Ponowny proces zatwierdzenia przeniesie te koszty do projektu.

Czy chcą Państwo dowiedzieć się więcej?

Przeczytaj więcej na temat Użytkownicy

Przedstawicielstwo w Polsce

COMPASS S.A.
Justyna Gębala
ul. J. Lea 114
30-133 Kraków
+48 (0)12 42 87 500
blueant@compass.pl

Marketing

Simone Wesche
+49 (0)30 293 63 99 - 10
marketing@proventis.net

proventis GmbH

+49 (0)30 293 63 99 - 0
Alte Jakobstr. 83/84
10179 Berlin