Ta strona internetowa używa plików Cookies, w celu zapewnienia Tobie jak najlepszego poziomu usług. Jeżeli będziesz dalej korzystał z tej strony to znaczy, że zgadasz się z zasadami korzystania z plików Cookies.

Zgadzam się [x]

Prezes

Analiza projektu po kliknięciu

Otrzymujesz przegląd w czasie rzeczywistym w postaci raportów tabelarycznych o pełnych obciążeniach zasobów w danych działach oraz w całej firmie. Poprzez kliknięcie myszką możesz dokonywać analizy wszystkich projektów w firmie pod kątem najważniejszych liczb (wskazanych, zaplanowanych i rzeczywistych). Możesz je również rozszerzać według własnych potrzeb do poziomów programu i portfela produktów.

 

Optymalne rozliczenie projektu

Blue Ant w prosty sposób dostarcza Tobie potwierdzenie zrealizowanych prac i powstałych kosztów projektu. Możesz oceniać wszystkie pozycje kosztów (koszty pracy, koszty rzeczowe, koszty podróży itp.) poprzez mechanizmy kontrolne i zatwierdzające, zestawiać i rozliczać je wewnątrz rozliczenia projektu. Na życzenie otrzymasz informacje na temat wszystkich policzalny, niepoliczalnych i już rozliczonych usług, i poprzez naciśnięcie przycisku możesz zmienić je w rejestry usług lub rachunki.

 

Elastyczna integracja z obecnymi systemami IT

Blue Ant umożliwia Ci płynną integrację z systemami IT obecnymi systemami IT. W tym celu udostępniane są nowoczesne standardy webowe oraz interfejsy. Tym samym nie ma żadnego powodu, aby zastąpić zaakceptowanych użytkowników. Obniżysz koszty związane z wdrożeniem i zwiększysz aprobatę wśród swojej kadry zajmującej się zarządzaniem portfelem projektów.

Kierownik projektu

Transparencja przy podejmowaniu decyzji

Dostęp do informacji istotnych dla zarządzania uzyskujesz poprzez klasyczny lub ekstrawagancki plan projektu – w każdym miejscu i w każdym momencie, i to w czasie rzeczywistym. Umożliwia to szybkie wykrycie i komunikację o przeciwdziałaniach wobec występujących ryzyk związanych z projektem i odchyleniach od planu projektu. Wciskając przycisk możesz wygenerować aktualne wskaźniki projektu dla zleceniodawcy, controllingu i zarządu, a następnie przedstawić je w postaci sprawnie funkcjonujących raportów w postaci prezentacji. W rezultacie otrzymasz aktualne wskaźniki i raporty na temat statusu i zredukujesz swoje koszty związane z administracją.

 

Podwyższona jakość projektu dzięki dotrzymywaniu standardów

Checklisty zapewnią Ci przegląd najdrobniejszych zadań i przypomnień. Checklisty pomagają dotrzymywać ważne standardy w Twoich projektach. Dzięki wytycznym dotyczącym projektu oraz poprzez import checklist można ponadto określać standardy dla wszystkich projektów. Checklisty pomagają Ci w zapewnieniu jakości projektu – od opracowywania listy otwartych punktów do kontroli przestrzegania metod zarządzania projektem i interfejsów procesu projektów.

 

Szybka identyfikacja odpowiednich zasobów projektowych

Dzięki zarządzaniu wiedzą zintegrowanym z Blue Ant szybko odnajdziesz odpowiednie zasoby projektowe dla swojego projektu i przedłożysz je poprzez kliknięcie myszki poszczególnym kadrowcom. Grafiki stopnia wykorzystania pracowników i istniejące rezerwacje projektów informują Cię na wczesnym etapie, zapewniając Ci bezpieczeństwo w trakcie planowania projektu.

 

Efektywne wykorzystanie zasobów w projekcie

Różnorodne modele czasu pracy i kalendarz świąt w danym kraju, a także indywidualne profile umiejętności zapewnią Ci wsparcie przy planowaniu wykorzystania zasobów. Zintegrowane procesy zatwierdzania dla zasobów, czasów pracy, kosztów podróży i nieobecności uruchamiane są automatycznie i przyśpieszają wydanie zgody.

Menedżer portfela projektów

Lepszy przegląd: Projekty z różnych perspektyw

Blue Ant zapewnia Ci wsparcie przy definiowaniu i zarządzaniu dowolnymi portfelami projektów. W ten sposób możesz zapewnić różnych kręgom osób dostęp do ustalonej przez siebie konstelacji projektów.

 

Szybkie rozpoznanie sytuacji kryzysowych

Tablica portfela projektów umożliwi Ci szybkie rozpoznanie stanu swoich portfeli oraz natychmiastowe działanie. Przegląd cyklu życia projektu ukazuje aktualny status wszystkich projektów. Informacje o postępach i burn down chart pozwolą Ci rozpoznać problematyczne etapy również z perspektywy lotu ptaka.

 

Centrala dowodzenia Twoich projektów

Wewnątrz portfela projektów możesz np. zmieniać bezpośrednio status swoich projektów lub czas trwania. Ponadto masz dostęp do przeglądu wszystkich tablic projektów i w razie potrzeby możesz otwierać bezpośrednio poszczególne projekty.

 

Menedzer-zasobow

Przegląd stopni wykorzystania

Zgłoszenia zapotrzebowania wszystkich projektów na niezbędnych uczestników projektów zarządzane są centralnie i umożliwiają przegląd sytuacji zasobów.

 

Zabezpieczenie balansu pomiędzy projektem i linią produkcyjną

W szczególności w projektach wewnętrznych niezwykle istotne jest zagwarantowanie równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem zasobów w poszczególnych działach oraz w projektach. Dostępna w Blue Ant funkcja rezerwacji umożliwia dlatego uzgadnianie potrzeb już na wczesnym etapie i zachowanie ich w postaci wytycznych na późniejszych etapach planowania.

 

Natychmiastowe odnalezienie właściwego pracownika projektu

Blue Ant umożliwia składanie zapytań o pracowników projektów w sposób zautomatyzowany na podstawie planowania projektu lub w formie manualnego pojedynczego zgłoszenia przez kierownika projektu.

Menedżer zasobów może szukać w bazie zasobów według potrzebnych umiejętności z uwzględnieniem dostępności, a następnie składać propozycje kierownikowi projektu.

 

Pracownicy projektu

Szybka ewidencja czasu z dowolnego miejsca

Dzięki ewidencji czasu łatwo i szybko przypiszesz nakłady pracy do projektów, czynności i ticketów. Zarówno w biurze, jak i w drodze, masz wygodny dostęp do swoich danych z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu. Zapewnia to olbrzymią oszczędność czasu – Twojego czasu.

 

Rozliczenie kosztów podróży w kilku krokach

Zintegrowana ewidencja kosztów podróży pomoże Ci prawidłowo przypisać nakłady związane z podróżą bezpośrednio do odpowiedniego projektu pod kątem prawno-podatkowym. Zautomatyzowane procesy kontrolne i zatwierdzające znacznie obniżają długość cyklu rozliczenia kosztów Twoich podróży poprzez instancje. Umożliwia to szybki zwrot wydatków i naliczenie kosztów zleceniodawcy.

 

Przejrzystość dzięki kompletnej dokumentacji projektu

Archiwum dokumentacji umożliwia centralne zarządzanie wszystkimi dokumentami istotnymi dla projektu. O każdej porze rejestrowane są zmiany w dokumentach, a stany dokumentacji – archiwizowane. Kompletna dokumentacja projektu przyczynia się do przestrzegania standardów jakościowych i dba o przejrzystość.

 

Łączenie codziennej działalności i pracy nad projektem

System ticketów pozwala Ci zbierać, przetwarzać i kontrolować wszystkie realizowane zadania niezależnie od tego, czy da się je przydzielić do projektu. W ten sposób uzyskujesz przegląd wszystkich zadań realizowanych ad hoc.

Biuro zarządzania projektami

Automatyczna migracja wszystkich pojedynczych projektów

Biuro zarządzania projektami jest tablicą rozdzielczą projektów wewnątrz całego przedsiębiorstwa i stanowi interfejs do zarządzania. Dzięki Blue Ant uzyskujesz technologiczne wsparcie dla tego obszaru zadań. Dane i informacje zawarte we wszystkich projektach zbiegają się w controllingu projektu w czasie rzeczywistym i pozostają do dyspozycji Twojej codziennej działalności. Są automatycznie uwzględniane we wszystkich istotnych procesach zatwierdzania i informacyjnych.

 

Zarządzanie zasobami „par excellence”

Centralna baza zasobów zapewnia Ci szybki przegląd rzeczywistego wykorzystania zasobów. Umożliwia to identyfikację odrzuceń bieżących projektów i odkrycie na wczesnym etapie niezgodności w zakresie planowania.

 

Kontrola nad programami i portfelami projektów

Narzędzia administracyjne zapewniają Ci możliwość „modelowania” całego środowiska projektu. W ten sposób możesz realizować i kontrolować programy oraz portfele projektów. Wystarczy wciśnięcie przycisku, aby wygenerować precyzyjne wskaźniki na wszystkich poziomach (projekty, działy, program, portfele projektów) i tworzyć swobodnie definiowane prezentacji na temat zarządzania.

Controlling projektów

Wydajny system analizy i wczesnego ostrzegania

Wszystkie dane zebrana w ramach zarządzania portfelem projektów udostępniane są w controllingu projektów w celu sporządzania szczegółowych analiz projektów i raportów. Wystarczy kilka kliknięć, aby otrzymać wszystkie upragnione informacje w czasie rzeczywistym – zarówno na temat aktualnego, jak i przyszłego stopnia wykorzystania zasobów. Dzięki zintegrowanemu systemowi budowy modułowej dla własnych raportów, za podstawę bieżących poszczególnych projektów możesz przyjmować nie tylko standardowe wskaźniki, lecz również wskaźniki charakterystyczne dla przedsiębiorstwa.

 

Wizualizacja portfela projektów wspiera planowanie strategiczne

Wizualizacja portfela projektów umożliwia Ci ocenę oraz graficzną analizę kompleksowych środowisk projektów. W ten sposób możliwe jest udzielenie odpowiedzi na rozmaite pytania dotyczące Twojego środowiska zarządzania portfelem projektów odnośnie zestawienia portfela projektów i programu oraz licznych pozostałych parametrów projektów (kategorie projektów, priorytet, ilość zasobów, budżet itp.).

 

Szybkie ustalenie aktualnych kosztów pracy

Ponoszone nakłady pracy zbierane są poprzez poszczególne projekty i związane z nimi czynności i przygotowywane w ramach controllingu projektu w celu dokonania ich analizy. Wielkości te wpływają z kolei na dalsze wskaźniki controllingu projektu, jak choćby na analizę wartości dodanej czy analizę wydajności projektu. W ten sposób bez dodatkowego nakładu możesz wygenerować wartości premii czy bonusów z dokładnością do jednego dnia.

Czy chcą Państwo dowiedzieć się więcej?

Przeczytaj więcej na temat Edycje

Przedstawicielstwo w Polsce

COMPASS S.A.
Justyna Gębala
ul. J. Lea 114
30-133 Kraków
+48 (0)12 42 87 500
blueant@compass.pl

Marketing

Simone Wesche
+49 (0)30 293 63 99 - 10
marketing@proventis.net

proventis GmbH

+49 (0)30 293 63 99 - 0
Alte Jakobstr. 83/84
10179 Berlin