Ta strona internetowa używa plików Cookies, w celu zapewnienia Tobie jak najlepszego poziomu usług. Jeżeli będziesz dalej korzystał z tej strony to znaczy, że zgadasz się z zasadami korzystania z plików Cookies.

Zgadzam się [x]

Planowanie projektów

 • Szybkie tworzenie projektu poprzez zarządzanie szablonami
 • Wsparcie klasycznej i zwinnej jak również hybrydowej metody planowania
 • Proste tworzenie i edycja planów projektów
 • Funkcja importu wszelkich danych projektowych z szablonów, projektów i MS Excel
 • Definiowanie stawek kosztowych pracowników, projektów oraz indywidualnych aż do poziomu czynności
 • Definiowanie możliwości fakturowania wg czynności i zaplanowanych kosztów
 • Interfejs projektowy do MS Project
 • Tworzenie planu projektu z pozycji ofertowych
 • Metody obliczania (do przodu / do tyłu) łącznie z ścieżką krytyczną i możliwymi do konfiguracji raportami konfliktów
 • Obliczanie planu projektu z uwzględnieniem zatwierdzonych i/lub zaplanowanych nieobecności
 • Tworzenie dowolnych planów bazowych na bazie planowania aktualnego i / albo dowolnych planów bazowych
 • Nieograniczone połączenie czynności na poziomie ponadprojektowym w strukturze wieloprojektowej
 • Prezentacja struktury projektów głównych i podprojektów łącznie z wszystkimi czynnościami jako WBS (struktura podziału pracy) albo schemat blokowy (wykres Gantta lub plan sieciowy)
 • Interaktywny widok GANTT-a (przeciągnij i upuść)
 • Połączenie list ToDo, ToDos’ów albo dokumentów i szacowaniem ryzyka z czynnościami
 • Centralne listy ToDo i tablice Kanban

Zarządzanie budżetem i ofertami

 • Dowolne definiowanie rodzajów kosztów i inwestycji i ich strukturyzacja
 • Przydział środków budżetowych metodą Top-Down dla projektów głównych i podprojektów walutą i / albo w osobodniach
 • Definiowanie przydziału środków budżetowych w przedziałach czasowych (miesiąc, kwartał, rok)
 • Szybkie definiowanie budżetu poprzez przejęcie danych planowanych albo rzeczywistych
 • Kalkulacja budżetu poprzez wytyczne rentowności obrotu
 • Wytyczne obrotu poprzez ręczną rejestrację albo na podstawie potwierdzonych ofert
 • Dowolne oferty z dowolnie definiowalnym statusem
 • Definiowanie pozycji cen stałych i nakładu pracy
 • Wartość oferty na bazie planu projektu albo dowolnie definiowalnych pozycji
 • Połączenie pozycji projektowych z czynnościami i uwzględnienie wartości RZECZYWISTYCH przy rozliczeniu
 • Tworzenie czynności z pozycji projektowych
 • Propozycje odnośnie faktur z terminami płatności dla rozliczenia wg oferty albo na bazie danych RZECZYWISTYCH
 • Propozycje odnośnie faktur za pomocą funkcji seryjnej dla dowolnie definiowalnych przedziałów czasowych
 • Połączenie propozycji rachunków z kamieniami milowymi

Kontroling projektu

 • Dowolnie definiowany cykl życia projektu (przepływ informacji i uprawnienia)
 • Dowolnie konfigurowalne raporty statusu łącznie z cyklem składania raportów i przesyłania e-maili
 • Generowanie wskaźników (efektywność, rentowność, zysk)
 • Comiesięczne informacje na temat planu
 • Ocena obrotów wg metody Cost-to-Cost (CTC) lub metody wartości wypracowanej Earned – Value (EV)
 • Sterowanie wszystkimi ważnymi informacjami poprzez panel sterowania
 • Prognozy nakładu pracy i analizy trendu kamieni milowych
 • Proste i szybkie dopasowanie realizacji prac na poziomie projektu i czynności
 • Przegląd wydajności poprzez porównania (kryterium, plan, plan bazowy, aktualnie, szacunkowo)
 • Tabelaryczny albo graficzny rozwój nakładu pracy wzgl. pozostałego nakładu pracy, rozwój realizacji prac i kosztów jak również wartość wypracowana Earned Value
 • Kontrola kosztów i budżetu
 • Proste i szybkie dopasowanie wartości planowych do oszacowanych nakładów pracy
 • Tworzenie rozliczeń projektowych
 • Archiwizacja projektów
 • Własny generator raportów

 

Zarządzanie ryzykiem i interesariuszami

 • Dowolnie konfigurowalne pola (np. status, prawdopodobieństwo wystąpienia i skutek) do definiowania ryzyk ogólnych i indywidualnych
 • Powiązanie ryzyk indywidualnych z planowaniem czynności
 • Dowolne rozszerzenie ryzyk o pola indywidualne
 • Analiza i kontroling ryzyka
 • Prosta i szybka rejestracja wszystkich interesariuszy
 • Dowolnie konfigurowalne pola (np. typ, wywieranie wpływu i potencjał konfliktu) dla interesariuszy
 • Powiązanie interesariuszy w czynnościach indywidualnych
 • Włączenie interesariuszy w sprawozdania
 • Analiza graficzna interesariuszy

Czy chcą Państwo dowiedzieć się więcej?

Przeczytaj więcej na temat Zasoby

Przedstawicielstwo w Polsce

COMPASS S.A.
Justyna Gębala
ul. J. Lea 114
30-133 Kraków
+48 (0)12 42 87 500
blueant@compass.pl

Marketing

Simone Wesche
+49 (0)30 293 63 99 - 10
marketing@proventis.net

proventis GmbH

+49 (0)30 293 63 99 - 0
Alte Jakobstr. 83/84
10179 Berlin