Mr Myszka
deputy chairman

 

»Blue Ant daje pełny ogląd aktualnej sytuacji w firmie, tzn.«

Polska firma PGI COMPASS S.A. z siedzibą w Krakowie zarządza od stycznia 2010 roku wszystkie projekty i przedsięwzięcia przy wsparciu systemu Blue Ant. Aktualnie z systemu Blue Ant korzysta 77 pracowników. O powodach, które zadecydowały o wprowadzeniu systemu zarządzania projektami Blue Ant opowiedział nam pan Myszka, wiceprezes zarządu i osoba odpowiedzialna za Blue Ant w firmie PGI COMPASS S.A.

Panie Myszka, w czym specjalizuje się firma PGI COMPASS S.A.?

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Informatyczne COMPASS S.A. oferuje produkty geoinformatyczne oraz usługi konsultingowe w zakresie geodezji, kartografii, fotogrametrii, informatyki, teletechniki, zarządzania, projektowania i aktualizacji baz danych dla Systemów Informacji Przestrzennej, a także tworzenie oprogramowania i rozwój własnych technologii geoinformatycznych. Firma działa nie tylko na rynku polskim, ale również międzynarodowym.

Jak długo korzysta Pan z systemu Blue Ant w projektach i jak jest Pan z niego zadowolony?

W grudniu 2009 r. nasza firma wdrożyła system do zarządzania projektami Blue Ant firmy Proventis. Od stycznia 2010 roku wszystkie projekty i przedsięwzięcia realizowane przez naszą firmę są zarządzane przy wsparciu systemu Blue Ant. Poszukiwaliśmy na rynku rozwiązania, które jest w stanie zaspokoić nasze potrzeby i po ponad półrocznym okresie użytkowania systemu Blue Ant stwierdzamy, że ten je spełnia.

W jakich dziedzinach stosuje się w firmie PGI COMPASS S.A. Blue Ant?

System Blue Ant jest elastyczny. Wykorzystujemy go nie tylko do zarządzania różnego rodzaju projektami (informatyczne, serwisowe, usługowo-produkcyjne), jakie realizujemy na zlecenia naszych Klientów, ale także do zarządzania przedsięwzięciami wewnętrznymi takimi, jak np. realizacja programu auditów wewnętrznych, realizacja programu szkoleń, obsługa procesu ofertyzacji, itp.

Jak wdrożył Pan software Blue Ant do Państwa systemu zarządzania projektami?

Doskonały system uprawnień i konfiguracji pozwolił nam dostosować system zarządzania projektami Blue Ant do modelu pracy naszej organizacji z zachowaniem nurtu praktykowanej przez nas metodyki PRINCE2. Mogliśmy z powodzeniem wydzielić grupy użytkowników pracujących na różnych płaszczyznach: zarządcza, finansowa, logistyczna, operacyjna, produkcyjna.

Co było rostrzygające w podjęciu decyzji prowadzącej do korzystania z systemu Blue Ant?

Blue Ant daje pełny ogląd aktualnej sytuacji w firmie, tzn. widać ile i jakie działania są podejmowane w danym momencie w firmie, jakie zasoby są w to angażowane i jakie to generuje koszty. Kokpit sygnalizatorów stanu projektu oraz rozbudowany system analiz i raportowania pozwala na bieżąco monitorować postępy projektów a także generować raporty na dowolny moment czasu wstecz. Co istotne, szczegółowość raportów jest również odpowiednio dobrana do szczebla zarządzania – inna z poziomu sterowania projektem a inna z poziomu controlingu. Generator raportów pozwala generować raporty standardowe jak i tworzyć własne i zapisywać je w najbardziej powszechnych formatach (pdf, html, csv). Uporządkowany interfejs oraz przyjazne środowisko przeglądarki internetowej sprawiają, że praca z systemem jest łatwa i przyjemna dla wszystkich użytkowników.
Zmiany w funkcjonalności jakie system oferuje w wersji 8 w stosunku do wersji poprzedniej, świadczy dobitnie o tym, jak ten system świetnie się rozwija. Z pełnym przekonaniem twierdzę, że Blue Ant to był dobry wybór.

Jak odczuwa Pan dotychczasową współpracę z firma proventis?

Firma proventis nawiązuje i co ważniejsze - utrzymuje świetny kontakt z Klientem, począwszy od poziomu konsultantów aż po sam Zarząd. Otwartość na Klienta, elastyczność w negocjacjach a przede wszystkim rzetelny dobór oferty do potrzeb i możliwości Klienta oraz jasne, klarowne i dotrzymane deklaracje świadczą o pełnym profesjonalizmie i wysokich standardach etycznych tej organizacji. Z pełnym przekonaniem twierdzę, że Blue Ant to był dobry wybór.

Panie Myszka, bardzo dziękujemy za rozmowę!

 

Przedstawicielstwo w Polsce

COMPASS S.A.
Justyna Gębala
ul. J. Lea 114
30-133 Kraków
+48 (0)12 42 87 500
blueant@compass.pl

Marketing

Simone Wesche
+49 (0)30 293 63 99 - 10
marketing@proventis.net

proventis GmbH

+49 (0)30 293 63 99 - 0
Alte Jakobstr. 83/84
10179 Berlin