Ta strona internetowa używa plików Cookies, w celu zapewnienia Tobie jak najlepszego poziomu usług. Jeżeli będziesz dalej korzystał z tej strony to znaczy, że zgadasz się z zasadami korzystania z plików Cookies.

Zgadzam się [x]

Szybka rejestracja

 • Szablony do rejestracji czasu pracy
 • Szybka i dokładna rejestracja za pomocą stopera
 • Prosta rejestracja poprzez widoki dzienne i tygodniowe
 • Rejestracja stopnia realizacji
 • Prezentacja kontyngentu tygodniowego i zaksięgowanych już prac
 • Pełny obraz dla czasów pracy projektów i ticketówKomfortowa rejestracja

 • Rejestracja czasu pracy z funkcją kalendarza i schematem tygodniowym
 • Indywidualna rejestracja czasu włącznie z czasem rozpoczęcia, zakończenia jak również przerwą i
  czasem trwania
 • Konfiguracja wariantu rejestracji dla każdego pracownika
 • Rejestracja szacunkowych dodatkowych i pozostałych czasów pracy
 • Zgłoszenie gotowości tygodniowych czasów pracy
 • Sprawdzenie pod kątem kompletności czasów pracy wg modelu czasu pracy
 • Podanie powodów dla niefakturowanych czasów pracy jak również ich uwzględnienie w rozliczeniu
 • Blokada tygodnia kalendarzowego po zgłoszeniu gotowości
 • Rejestracja przyjść do pracy / wyjść z pracy konfigurowalna dla każdego pracownika

Narzędzia administracyjne

 • Rejestracja czasów pracy dla innych pracowników
 • Przeksięgowanie czasów pracy (w wielu projektach)
 • Eksport czasów pracy łącznie ze znacznikiem eksportu i blokadą edycji
 • Rejestracja poprzez czasy Od/Do albo podanie czasu trwania dla każdego pracownika
 • Przeksięgowania czynności konfigurowalne dla każdego projektu
 • Przeksięgowania przydziałów specyficznych dla roli konfigurowalne dla każdego projektu
 • Pomocnicze centra kalkulacji kosztów do dokładnego rozliczenia czasów pracy
 • Konto godzin nadliczbowych łącznie z przeniesieniem salda i zaksięgowaniem ruchomego czasu pracy
 • Możliwość wyboru procesów zatwierdzania dla czasów pracy
 • Przeksięgowania zbiorcze czasów pracy (włącznie z ich zatwierdzaniem)
 • Reguła określonego dnia dla czasów pracy
 • Definicja dowolnych trybów kontrolnych dla zarejestrowanych czasów pracy (uruchomienie trybu wsadowego)
 • Cykliczny import rejestracji czasów z systemów obcych

Czy chcą Państwo dowiedzieć się więcej?

Przeczytaj więcej na temat Tickety

Przedstawicielstwo w Polsce

COMPASS S.A.
Justyna Gębala
ul. J. Lea 114
30-133 Kraków
+48 (0)12 42 87 500
blueant@compass.pl

Marketing

Simone Wesche
+49 (0)30 293 63 99 - 10
marketing@proventis.net

proventis GmbH

+49 (0)30 293 63 99 - 0
Alte Jakobstr. 83/84
10179 Berlin